Svet-Stranek.cz
Škola aurikulomedicína, poradna čínské medicíny
TČM - Zhao

Nejčastější dotazy:Škola aurikulomedicína, poradna čínské medicíny

Nejčastější dotazy

1. Co je čínská medicína?

Tradiční čínská medicína je přírodní zdravověda zabývající se člověkem (zákonitostmi života, anatomickou strukturou, fyziologickými funkcemi, zákonitostmi vzniku, vývojem a prevencí chorobných stavů).
Tento systém prevence, diagnostiky a léčby se zrodil na území Číny. Je ověřený tisíciletou zkušeností. Čínská medicína je klenot čínského kulturního dědictví. Je to multidisciplinární produkt, který v sobě zahrnuje starověkou čínskou filosofii, sociologii, astronomii, fenologii, metrologii, zeměpis, zemědělství, mineralogii, botaniku, matematiku, biologii, vojenství, techniky výroby alkoholu a další. Mezi její hlavní charakteristiku patří celostní přístup a léčba na základě diferenciální diagnostiky příznaků.


2. Jak čínská medicína diagnostikuje?

Výsledná diagnostika tradiční čínské medicíny vzniká z analýzy informací získaných při vyšetření klienta pohledem, pohmatem, poslechem, dotazováním někdy i čichem. Důležité jsou i zkušenosti a schopnosti vnímání terapeuta.
Co to obnáší pro klienta? Povyprávíte o tom, co vás trápí, změříme váš puls a podíváme se vám na jazyk. Pokud přicházíte se složitějšími obtížemi, bude třeba komplexnějších informací o vašem celkovém zdravotním stavu. U žen je lépe, když přijdete nenalíčené, aby vyšetření pohledem nebylo zkreslené.
V mé poradně máme kromě uvedeného způsobu vyšetření také vyšetření dle aurikulomedicíny. Dále nabízme přístrojovou analýzu tělesných funkcí. Podorobnosti ohledně přípravy na tato vyšetření nalezenete v sekci „Příprava na vyšetření“.


3. Když harmonizují organismus podle čínské medicíny, je zapotřebí znát diagnózu podle klasické (moderní) medicíny?

Ano, je to zapotřebí. Vyšetření podle čínské medicíny nenahrazuje vyšetření u vašeho lékaře moderní medicíny. Moderní medicína pomáhá lidem jinou metodou než tradiční čínská medicína. Diagnóza v čínské medicíně slouží pro stanovení harmonizačního postupu podle teorií čínské medicíny.
Znalost vaší diagnózy v moderní medicíně dává terapeutům čínské medicíny komplexní pohled na váš zdravotní stav, tato znalost má bezprostřední vliv na kvalitu naší péče o vás. Proto vám i doporučejeme, abyste si k nám na vyšetření přinesli důležité lékařské zprávy.


4. Jak dlouho bude trvat terapie?

Harmonizace organismu u různých zdravotních obtíží a u různých klientů jsou odlišné. Některé drobné potíže se zvládnou vyřešit během jedné návštěvy, jiné obtíže potřebují několik harmonizačních cyklů.
Obvykle u harmonizace drah a stimulace akupunkturních bodů platí, že jeden harmonizační cyklus je deset návštěv. U aurikulopresury je jednen harmonizační cyklus pět návštěv.
Frekvence návštěv počínají od jedné denně až po jednou týdně. Např. u parézy lícního nervu je nutná terapie denně. Bolestivé stavy v závislosti na závažnosti, jednou až třikrát týdně, chronické problémy alespoň jednou týdně.


5. Na čem závisí délka terapie?

Proces uzdravování a regenerace u každého člověka probíhá jinak. Rychlost nástupu účinku harmonizace závisí na typu zdravotních problémů, na délce trvání nemoci, na věku, tělesné konstituci, životosprávě, pracovním prostředí, psychickém stavu klienta atd. Velmi důležitá je pak ochota spolupráce – aktivní přístup klienta.
Obecně platí, že:
- akutní onemocnění se řeší rychleji než chronická
- u chronických nemocí je obvykle zapotřebí trpělivost


6. Proč je důležité dodržovat harmonizační cyklus?

Podobně jako u moderní medicíny. Dodržování správného dávkování léků (množství, frekvencí užívání, délky užívání) je nezbytné pro dosažení maximálních účinků terapie.
Například: u nadměrné stimulace akupunkturních bodů ušního boltce dochází ke vzniku rezistence a při „únavě organismu“ terapie ztrácí efekt. Při nedostatečné stimulaci (intenzitou, frekvencí, délkou terapií) dochází k přerušení účinků. Terapeutická síla nestačí „nahromadit harmonizační sílu“ a nestačí na udržování stavu v harmonizaci do té doby, než tělo uchopí tento úkol samo.
Některé nemoci mají tendenci k opětovnému vzplanutí (např. ekzém). Po zvládnutí akutního stavu, by terapie měla ještě chvíli pokračovat do stabilizace stavu. Jindy toto opatření není zapotřebí (například obyčejné nachlazení u jinak zdravého a zdatného jedince).


7. Jaké jsou reakce po harmonizačním zásahu?

Stává se, že po terapii nastane okamžitá úleva (často je tomu tak u bolestivých stavů), jindy sledujeme postupné lepšení.
Někdy se po harmonizaci spustí léčebný proces, který se může projevit jako zhoršení. Jedná se o žádoucí stav, který trvá obvykle první 1-2 dny. V takovém případě se nebojte a pokračujte v harmonizaci.
Je v pořádku, když během terapie zdravotní stav kolísá. Důležité je, že v celkovém časovém horizontu sledujeme postupné zlepšení (celkově: potíže jsou méně časté, v menší intenzitě, apod.).
Mezi klientem a terapeutem by měla panovat důvěra a dobrá komunikace. Když vás něco ohledně vašeho zdravotního stavu napadne, dejte terapeutovi vědět e-mailem.


8. Na co bych měl/a dát pozor po baňkování a gua-sha masáži?

Po baňkování a gua-sha masáži je běžné, že na kůži zůstávají načervenalé otisky, popřípadě modřinky po dobu několika dní, jedná se o žádoucí proces.
Bezprostředně po guasha masáži a baňkách byste se měl/a chránit před větrem a chladem. Místa dobře zakryjte. Nezdržujte se v prostorech, kde vám hrozí profouknutí (např. v metru, na lodi apod.). V den terapie tato místa nesprchujte.


9. Navštěvoval/a jsem více terapeutů čínské medicíny, proč se terapie lišily?

Každý praktik TČM využívá různé disciplíny čínské medicíny, a tak se mohou jednotlivé postupy praktiků od sebe lišit, i když cíl (uvedení do harmonie) je společný.
Od plného zdraví do propuknutí nemocí proběhne dlouhá doba. Vzniklá nemoc se dále vyvíjí v průběhu času. Terapeut čínské medicíny se vždy bude snažit diagnostikovat váš momentální stav. Sestavení harmonizačního plánu se odehrává dle vašeho aktuálního zdravotního stavu a obtíží.
Co se moc nemění, je tělesná konstituce. Ale ani to není pravidlem. Tělesná konstituce se může změnit např. po porodu, v klimakteriu, pubertě, po zlomenině… Nebo se jednoduše změní k lepšímu následkem správné životosprávy nebo naopak.


10. Co se děje při harmonizaci organismu?

Podle teorie čínské medicíny je nemoc projevem disharmonie. Veškeré terapeutické metody pak směřují právě k harmonizaci vzniklé nerovnováhy.
Při procesu regulace drah, stimulací akupunkturních bodů a aurikulopresury, se do těla nic nepřidává ani z něj neodebírá. Účinky jsou často oboustranné. Tyto metody aktivují samo-léčitelské schopnosti člověka.
Terapie pomocí bylin vyžaduje přesnou indikaci, účinky jsou jednostranné. Proto se nedoporučuje, aby laici užívali čínské bylinné směsi bez konzultace a doporučení terapeutů čínské medicíny.


11. Mohu užívat bylinné preparáty čínské medicíny současně s léky od lékařů moderní medicíny?

V dnešní době je běžné, že probíhá léčba čínskou medicínou současně s léčbou západní medicínou. Čínská medicína může v některých případech pomoci snížit vedlejší účinky některých terapií, snížit dávky léků, zkracovat dobu rekonvalescence, prodloužit klidovou dobu atd.
Je nutné, aby terapeut čínské medicíny věděl, jaké preparáty užíváte (např. léčivo na ředění krve). Doporučujeme, abyste do vstupního protokolu vypsal seznam léků (i potravinových doplňků), které dlouhodobě užíváte.


12. Mohu podstupovat rehabilitační proceduru moderní medicíny současně se stimulací akupunkturních bodů a harmonizací drah?

Cvičení, masáže a čínskou medicínu obvykle kombinovat můžete. Není to však vhodné z důvodu těžkého určení efektu léčby u jednotlivých procedur.
Někdy nelze léčba probíhat současně (např. elektroléčba při rehabilitaci u parézy tváře s elektroakupunkturou).


13. Mám menstruaci, mohu provádět stimulace akupunkturních bodů?

Jste-li objednaná do poradny, měla byste se přeobjednat a přijít v době mimo menstruaci. Pokud problém, který chcete řešit, není zrovna bolestivá menstruace. Bolestivá menstruace se ideálně léčí při potížích.
Dostal/a jste úkol moxovat doma? Během menstruace moxování vynechte.


14. Mohu hned v den po terapii běhat maraton? Jíst pálivé? Opít se alkoholem atd.?

Samotný výkon terapie vás k ničemu neomezuje ani nezavazuje. Důležitá je však skutečnost o tom, jaký vliv mají na vaše zdraví a neduhy různé faktory (strava, pohyb, spánek, emoce…).

Podle čínské medicíny:
Například:
Nadměrná konzumace pěti chutí (sladké, pálivé, hořké, slané, kyselé) oslabuje příslušný orgánový systém (např. sladké oslabuje ledviny),
Nadmíra pěti únav (dívání se, chůze, stání, sezení, ležení) oslabuje příslušné tkáně nebo orgánový systém (např. nadměrné ležení oslabuje plíce),
Různé emoce (hněv, zármutek, nadměrná radost, strach, vyděšenost, úzkost, nadměrné myšlení) oslabují příslušný orgánový systém (např. nadměrné přemýšlení oslabuje slezinu),
Nadměrná sexuální aktivita, sport, přepracování, oslabuje esenci ledvin, životní energii,
Ponocování, jedení v noci, pití alkoholu, oslabuje funkci jater, narušuje detoxikaci, uchování krve,
Nadměrné zatěžování se fyzickou námahou, vystavování se chladu, vlhkosti a větru, úrazy, jsou faktory pro vznik a zhoršení potíží pohybového aparátu,
Nedostatečná péče o tělo v těhotenství a po porodu, může vést ke změně tělesné konstituce k horšímu, vzniku zdravotních potíží, které budou složitě regulovatelné,
Časté odhalování břicha, plavání a konzumace studených pokrmů, pití studených nápojů při menstruaci, umývání vlasů těsně před spaním, sex při menstruaci, nošení sukní s tenkou punčochou v zimě atd., způsobuje onemocnění gynekologických orgánu a jiné potíže,
Během terapie alergií byste se měli vyhýbat kontaktům s alergeny (pokud je to možné),
Při zánětu je třeba vyřadit z jídelníčku mořské plody, pálivé potraviny, není vhodné ani tučné, mastné, smažené.
Atd..

Čínská medicína je přírodní věda, která se odedávna zabývala uměním pěstování života a prevencí nemocí. Pojem dlouhověkost je spjatý s přáním žít dlouho ve zdraví.

Jsme zodpovědní za vlastní zdraví a štěstí lidí, kteří nás milují. V neposlední řadě být zodpovědný za své zdraví, také znamená být zodpovědný vůči naší společnosti.

Život je dar, chraňme své zdraví v rámci našich možností!


Žádná část těchto stránek nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu Zhao Ting